Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:
Imatran Seudun Sähkö Oy ja konserniin kuuluvat tytäryhtiöt

Y-tunnus:
0159029-2

Osoite:
Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra

Puhelin:
05 6835 209

Verkkopalvelu:
www.issoy.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Jussi Selenius (jussi.selenius@issoy.fi)

Imatran Seudun Sähkö Oy toimii rekisterin pitäjänä konsernin yhteisessä käytössä oleville järjestelmille (asiakastietojärjestelmä, häiriötietojärjestelmä, online-järjestelmä).

2. Rekisterin nimi

Imatran Seudun Sähkö Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Imatran Seudun Sähkö Oy tai tytäryhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • asiakassuhteen, palveluiden, tuotteiden ja asioiden hoitaminen ja kehittäminen
  • tuotteiden ja palveluiden mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja etämyynti
  • tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja toimitus
  • laskutus, maksujen valvonta ja perintä
  • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
  • mielipide- ja markkinatutkimukset

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yo. tarkoitusta varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

  • Yleiset asiakastiedot kuten nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, asiakasnumero, yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja kontaktihistoria.
  • Käyttökohteen tiedot kuten lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, käyttöpaikkaa koskevat tiedot, sähkön vuosikäyttöarvio tai tiedot toteutuneesta kulutuksesta sekä sähköliittymää koskevat tiedot.
  • Laskutus- ja maksuliikennetiedot kuten laskutusosoitetiedot, laskutusryhmä, maksuehto, laskutustapa, tilinumero, maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot kuten tiedot suorituksista ja avoimista saatavista.
  • Muut tiedot kuten asiakaspalautteet, lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja tai kieltotiedot sekä muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilta energiankäyttötiedoilla. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. markkinointitilaisuuksien, kilpailujen ja arvontojen yhteydessä.

Kaikki asiakaspalveluun tulevat puhelut ja sähköpostit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun ja laadun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esim. Väestörekisterikeskuksen tai jonkin muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja voidaan päivittää myös Energiateollisuus ry:n julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Imatran Seudun Sähkö Oy:n asiakasrekisteristä  ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteritietoja kolmannelle osapuolelle. Tietojen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Imatran Seudun Sähkö Oy:n tietojärjestelmien palvelimet sijaitsevat palosuojatussa ja lukituissa tiloissa. Tilaan on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjät on jaettu erilaisiin ryhmiin ja käyttöoikeudet järjestelmään määräytyvät ryhmän mukaisesti. Tietojärjestelmistä otetaan varmuuskopioita päivittäin.

Tietoihin on käyttöoikeus Imatran Seudun Sähkö Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Imatran Seudun Sähkö Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Manuaalinen aineisto säilytetään ko. tarkoitukseen varatuissa erillisissä arkistointitiloissa. Tiloihin on pääsy ainoastaan Imatran Seudun Sähkö Oy:n henkilöstöllä ja ne pidetään lukittuina muulloin kuin toimiston aukioloaikoina.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Imatran Seudun Sähkö Oy
Jussi Selenius
Karhumäenkatu 2
55120 Imatra

Asiakkaalla on myös mahdollisuus tutustua tietoihin Imatran Seudun Sähkö Oy:n tiloissa. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Maksutta tiedot voi tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa.

Häiriökartta

Täältä näet sähkönjakelun häiriöt alueesi sähköverkossa. Kartassa eivät näy asiakkaan omassa verkossa olevat viat.

http://hairiotilanne.voimatieto.fi/iss/frontpage.htm

Wattis online-palvelu

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

http://www.wattis.fi

Vikapäivystys 24h

Palvelemme ympäri vuorokauden sähkövikoihin ja sähkönjakelun häiriöihin liittyvissä tapauksissa.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Lue sähköviestiä!

Käy lukemassa kuulumisiamme asiakaslehdestämme!

http://www.iss-sahkoviesti.fi

Usein kysytyt kysymykset

Osaatko lukea sähkölaskuasi? Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin!

/ohjeet-ja-vinkit/usein-kysytyt-kysymykset