Imatran Seudun Sähkö Oy -konserni

Yleistä

Imatran Seudun Sähkö Oy lyhyesti

Imatran Seudun Sähkö Oy on perustettu vuonna 1928 yhdistämällä alueen kahdeksan pientä yhtiötä. Olemme paikallinen, keskisuuri sähköyhtiö, jonka pääasiallinen omistus on yksityisillä henkilöillä sekä yrityksillä. Yhtiön omistuspohja on toisenlainen kuin useimmilla muilla pienillä ja keskisuurilla sähköyhtiöillä, jotka ovat usein toimialueensa kuntien omistuksessa ja hallinnassa. Katso yritysvideo tästä linkistä.

Yhtiön toiminta

Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääliiketoiminta-alue on energiapalvelut eli sähkön hankinta ja myynti. Yhtiön tukitoimintaa on konsernipalvelut, joka hoitaa konsernimme tytär- ja osakkuusyhtiöidemme talous- ja hallintopalvelut.

Konsernirakenne

Imatran Seudun Sähkö Oy:n konsernin muodostavat emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy, tytäryhtiöt Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatra FNW Oy, sekä Kaakon Energia Oy. Lisäksi konserniin kuuluu omistusyhteysyritys Suomen Voimatieto Oy.

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy

Tytäryhtiö, omistus 100 %

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka vastaa sähkönjakelusta sekä rakentaa ja ylläpitää jakeluverkkoa.

Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkkoalueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueen myyjiä.

Imatra FNW Oy

Tytäryhtiö, omistus 100 %. 8 tytäryhtiötä (oma alakonserni)
Imatra FNW Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Imatra FNW Oy muodostaa kahdeksan, 100 %:sti omistamansa, tytäryhtiönsä kanssa oman alakonsernin. Tytäryhtiöistä vain yhdellä, Virossa toimivalla energiayhtiö Imatra Elekter AS:llä, on varsinaista liiketoimintaa.

Imatra Elekter AS on Viron toiseksi suurin sähkön myynti- ja siirtoyhtiö. Yhtiö työllistää 45 henkilöä kahdessa toimipisteessä, Haapsalussa (Läänemaa) ja Viimsissä.

http://www.imatraelekter.ee/

Kaakon Energia Oy

Tytäryhtiö, omistus 56,1 %
Kaakon Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n  56,1 % omistama sähkönhankintayhtiö, jonka muina omistajina ovat Parikkalan Valo Oy ja Outokummun Energia Oy. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy Mankala-periaatteen mukaiseen sähkön hankintaan omistajayhtiöille.

Omat sähköntuotanto-osuudet vähentävät Kaakon Energia Oy:n riippuvuutta sähkön markkinahinnan muutoksista. Yhtiö hankkii sähkönsä omistusyhteysyritys Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden turvelauhdevoimalaitoksesta, EPV Energia Oy:n voimalaitoksista (joissa yhtiö on osakkaana), pohjoismaisesta sähköpörssistä sekä kahdenkeskisin sopimuksin muilta sähkömarkkinaosapuolilta. Kaakon Energia Oy on osakkaana lisäksi SV Vesivoima Oy:ssä, ja se osallistuu myös Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeeseen.

Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistus ja hallinto

Omistuksen rakenne

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Yhtiöllä on 3.479.552 osaketta, joiden nimellisarvo on 0,50 euroa. A-osakkeita on 2.534.016 kpl ja S-osakkeita 945.536 kpl. Osakkeet on jaettu kahteen sarjaan; A-sarjaan ja S-sarjaan. A-sarjan osakkeilla on 1 ääni ja S-sarjan osakkeilla 20 ääntä. Yhtiökokouksessa on käytössä äänileikkuri, jonka mukaan kokousedustaja ei voi äänestää enemmällä kuin 3.200 A-osakkeen äänellä ja 32.000 S-osakkeen äänellä.

S-osakkeen hankintaan liittyy lunastuslauseke, jonka mukaan nykyisillä S-osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen lunastusoikeus S-osakkeeseen, jos se siirtyy yhtiön ulkopuoliselle taholle. Asiasta kerrotaan tarkemmin yhtiöjärjestyksessä.

Vuoden 2018 lopussa osakkeenomistajia oli yhteensä 2338 kpl. Osakkeiden omitussuhteen jakautuminen on seuraava:

Osakeomistus 
Kaupungit ja kunnat  2 kpl
Yritykset ja yhteisöt 81 kpl

Yksityiset

2.254 kpl

Omat osakkeet  1 kpl
Omistajia yhteensä 2.340 kpl

Hallintoneuvosto
Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 17 jäsentä. Heistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous.

Puheenjohtaja:
Saarelainen Tommi, apteekkari, FaT, MBA

Varapuheenjohtaja:
Ojalainen Paavo, agronomi

Jäsenet:
Gummerus Martti, yrittäjä
Heiskanen Pekka, hallituksen puheenjohtaja
Jäppinen Eero, tutkija, tekniikan tohtori
Korhonen Ossi, filosofian maisteri
Kurronen Katja, KM, luokanopettaja
Kurronen Vesa, työteknikko
Kärkäs Pekka, maanviljelijä
Lattu Antero, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
Mikkonen Pia, fysioterapeutti
Paul Lilli, FM
Saarelainen Tapio, dosentti
Suojapelto Tapio, eläkeläinen
Veijalainen Timo, maanviljelijä
Villanen Arja, tekninen johtaja
Välimäki Petri, kehityspäällikkö

 

Hallitus
Yhtiön hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallitus 2019 on seuraava:

Puheenjohtaja:
Välimäki Visa, insinööri

Varapuheenjohtaja:
Hietalahti Onni, asianajaja

Jäsenet:
Hietalahti Onni, asianajaja
Koivuranta Kari, MBA, insinööri
Miikki Saku, toimitusjohtaja
Pekonen Jukka-Pekka, KM, luokanopettaja
Sallinen Tuomo, kunnanjohtaja

Häiriökartta

Täältä näet sähkönjakelun häiriöt alueesi sähköverkossa. Kartassa eivät näy asiakkaan omassa verkossa olevat viat.

http://hairiotilanne.voimatieto.fi/iss/frontpage.htm

Wattis online-palvelu

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

http://www.wattis.fi

Vikapäivystys 24h

Palvelemme ympäri vuorokauden sähkövikoihin ja sähkönjakelun häiriöihin liittyvissä tapauksissa.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Lue sähköviestiä!

Käy lukemassa kuulumisiamme asiakaslehdestämme!

http://www.iss-sahkoviesti.fi

Usein kysytyt kysymykset

Osaatko lukea sähkölaskuasi? Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin!

/ohjeet-ja-vinkit/usein-kysytyt-kysymykset