Imatran kaupunki myy Imatran Seudun Sähkön osakkeet – yhteistyö energiayhtiön kanssa syvenee

11.04.2017

Imatran Seudun Sähkö ja Imatran kaupunki suunnittelevat osakekauppaa, jossa Imatran Seudun Sähkö hankkii kaupungin omistamat Imatran Seudun Sähkön osakkeet. Imatran kaupungin omistusosuus on 11,9 % ja kauppahinta 3,6 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat allekirjoittaneet tänään järjestelyä koskevan esisopimuksen. Osakekaupan toteutuminen edellyttää kaupunginvaltuuston ja Imatran Seudun Sähkön yhtiökokouksen myönteistä päätöstä. Lopullinen kauppa on tarkoitus tehdä elokuussa. Vaikka kaupunki luopuu omistuksestaan energiayhtiössä, hyvä yhteistyö kaupungin ja Imatran Seudun Sähkön välillä jatkuu ja syvenee.

Imatran kaupungin luopuminen Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeista sai alkunsa valtuustoaloitteesta, jota kaupunginhallitus käsitteli 3.10.2016. Seuranneessa valmistelussa selvitettiin kaupungin omistamien osakkeiden arvoa ja myyntimahdollisuuksia julkisen sektorin ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin erikoistuneen Inspira Oy:n kanssa. Myös Imatran Seudun Sähkön käsitys osakkeiden arvosta perustui ulkopuolisen asiantuntijan tekemään arvioon.

Selvityksen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa Imatran kaupunki myy osakkeensa Imatran Seudun Sähkölle kokonaan. Näin kaupungin osakkeissa oleva pääoma saadaan kaupungin omistajastrategisten linjausten mukaisesti tehokkaampaan käyttöön. Imatran Seudun Sähkön kannalta järjestely selkeyttää yhtiön omistusrakennetta.

Osan kauppahinnasta Imatran Seudun Sähkö maksaa toimintansa lopettaneen Imatran Energia Oy:n osakkeina, jolloin Imatran Energian Oy:n omistus siirtyy kokonaan kaupungille. Imatran Energia Oy:llä on tällä hetkellä rahavaroja ja kaasuturbiinilaitoksena toiminut kiinteistö rakennuksineen. Kaupunkikonsernin toiminnassa voimalaitoskiinteistöä voidaan hyödyntää. Kaupan rahaosuuden ja Imatran Energia Oy:n osakkeiden arvon suhde tarkentuu vielä, mutta on noin 2,4 miljoonaa euroa rahaosuutena ja noin 1,2 miljoonaa euroa osakkeina.

Imatran kaupunki ja Imatran Seudun Sähkö uusivat osakekaupan yhteydessä keskinäisen 30 vuotta vanhan yhteistyösopimuksensa, joka perustui fossiilisten polttoaineiden käyttöön yhteisesti omistetussa kaasuturbiinilaitoksessa. Samalla sovitaan vanhaan yhteistyösopimukseen liittyvät riitaisuudet.

Uuden sopimuksen tarkoituksena on edistää molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla uusiutuvan energian hyödyntämistä ja uusiutuvaan energiaan perustuvan yritystoiminnan edellytyksiä.

Imatran kaupunki ja Imatran Seudun Sähkö näkevät yhteistyömahdollisuuksia myös sähköisessä liikenteessä esimerkiksi latausinfrastruktuurin rakentamisessa.

Uudistettavassa sopimuksessa jatketaan hyvin edistynyttä yhteistyötä joustavan ja kustannustehokkaan kaupunki-infran rakentamisessa. Tavoitteena on, että johtojen ja putkien vedot katualueilla saadaan tehtyä samanaikaisesti ja yhteisiä kaivantoja hyödyntäen.

Myös kaavoituksessa tullaan tekemään yhteistyötä niin, että sähköverkot voidaan rakentaa kaavan toteuttamisen kannalta järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Lisätietoja suunnitellusta järjestelystä antavat

toimitusjohtaja Ari Saukkonen, 050-5988217

kaupunginjohtaja Pertti Lintunen, 020-6172000

Häiriökartta

Täältä näet sähkönjakelun häiriöt alueesi sähköverkossa. Kartassa eivät näy asiakkaan omassa verkossa olevat viat.

http://hairiotilanne.voimatieto.fi/iss/frontpage.htm

Wattis online-palvelu

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

http://www.wattis.fi

Vikapäivystys 24h

Palvelemme ympäri vuorokauden sähkövikoihin ja sähkönjakelun häiriöihin liittyvissä tapauksissa.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Lue sähköviestiä!

Käy lukemassa kuulumisiamme asiakaslehdestämme!

http://www.iss-sahkoviesti.fi

Usein kysytyt kysymykset

Osaatko lukea sähkölaskuasi? Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin!

/ohjeet-ja-vinkit/usein-kysytyt-kysymykset