Liittymismaksuhinnasto

Pienjänniteliittymät (0,4 kV)

Pääsulake

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2A

Vyöhyke 2B

Vyöhyke 2C

3x25A

2 375 €

3 300 €

4 475 €

6 325 €

3x35A

3 325 €

4 620 €

6 265 €

 

3x63A

5 985 €

8 315 €

 

 

3x100A

9 500 €

13 200 €

 

 

3x160A

15 200 €

 

 

 

3x200A

19 000 €

 

 

 

3x250A

23 700 €

 

 

 

3x315A

29 900 €

 

 

 

3x400A

38 000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

3-vaiheistus 25 A

950 €

1 330 €

1 785 €

2 735 €

Pienjänniteteho liittymä

0,4 kV 34 700 € + A x 49 €/A  

P = Liittymän laitteiden yhteenlaskettu nimellinen huipputeho.

Pienjänniteliittymän maksimiteho on rajattu 1000 kVA:iin. Tätä suuremmat liittymät toteutetaan kj-liittyminä tämän asiakirjan menettelyjen ja hinnoittelun mukaisesti.

Keskijänniteliittymät (20 kV)

20 kV 8 360 € + P x 58 €/kVA Vähintään 1,2 *vyöhykkeen 1 hinnat

P = Liitetty muuntajateho

Keskijänniteliittymä edellyttää asiakkaalta omaa 20 kV muuntamoa ja sähkönmittaus on toteutettu 20 kV puolella. Lisäksi asiakkaan keskijännitekojeistoon on varattava Imatran Seudun Sähkö Oy:n käyttöön vähintään kolme kappaletta kuormaerottimia.

Yleistä

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n sähköverkkoon liittymisessä noudatetaan yleisiä liittymisehtoja. Näitä ehtoja täydentävät seuraavat verkonhaltijan hallinnon hyväksymät soveltamisohjeet ja hinnoitteluperusteet:

Kullekin tontille tai rakennusryhmälle rakennetaan pääsääntöisesti yksi sähköliittymä. Kaikki liittymismaksut ovat siirtokelpoisia liittymän maantieteelliseen paikkaan sidottuna. Liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia vyöhykkeiden 1, 2A, 2B, 2C ja 3 perusliittymismaksujen osalta. Ylimenevä osuus ei ole palautuskelpoista ja siitä peritään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Liittymismaksun suuruus määräytyy liitettävän kohteen sijainnin (1,2A, 2B, 2C ja 3) ja tarvittavan pääsulakekoon tai tehon mukaan. Liittymismaksu sisältää sähköverkon rakentamisen tai vahvistamisen liittämiskohtaan.

Verkonhaltija määrittelee kirjallisessa liittymissopimuksessa liittymiskohdan, joka voi sijaita muuntamolla, jakokaapissa tai pylväällä. Liittymisjohto (< 200 m) kulkee liittymispisteestä pääkeskukselle; se ei sisälly liittymismaksuun. Verkonhaltija antaa ohjeita liittymisjohdon mitoituksesta. 

Vyöhykkeillä 1 ja 2 liittymä laskutetaan asiakkaalta liittymän kytkennän jälkeen, kuitenkin viimeistään liittymissopimuksessa sovitun toimituspäivämäärän jälkeen. Vyöhykkeellä 3 perusliittymismaksujen ylimenevä osuus tulee olla maksettu, ennen kuin liittymän rakentaminen aloitetaan.

Wattis online-palvelu 2 (siirto)

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

https://wattis.issoy.fi

Ilmoita puusta sähkölinjalla

Vikapäivystykseen voit ilmoittaa linjalle kaatuneista puista.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Suunnitellut sähkökatkot

/sahkonsiirto/suunnitellut-sahkokatkot

Tilaa sähköliittymä

Suunnitteletko sähköliittymän hankintaa? Katso miten toimia!

/sahkonsiirto/sahkoliittymat/sahkoliittyman-hankinta